• armbiotech
  • promo1
  • promo2
  • promo3
armbiotech1 promo12 promo23 promo34
jquery slider by WOWSlider.com v5.5

Сагиян А., Дадаян С., Погосян А. Метод получения (S)-2-N-(N`- бензилпролил)аминобензофенона // Патент РА № 2548 А, 2011.( pdf   )
Палоян А., Дюкова К., Папоян А., Агаджанян А., Амбарцумян А., Алебян Г. метод получения L-фенилаланина // Патент РА № 2479 А, 2011.( pdf   )
Балаян А., Гогинян В., Африкян Э. Метод выращивния топинамбура // Патент РА № 2296 А, 2009.( pdf   )
Акопян Л., Чарян Л. L-2 штамм Lactobacillus acidophilus для производства лечебно-диетических молочных продуктов // Патент РА № 1102, 2002.(  pdf   ) Эл. почта                                   г. Ереван, ул. Гюрджяна 14
 Sharre in Facebook                          Тел.( +374 10) 65-41-80
 Sharre in Twitter                            Факс (+374 10) 65-41-83
 Sharre in RSS                                Эл. почта armbiotech@gmail.com,