• armbiotech
  • promo1
  • promo2
  • promo3
armbiotech1 promo12 promo23 promo34
jquery slider by WOWSlider.com v5.5

“ՀԱՅԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ” գիտաարտադրական կենտրոնի գիտխորհուրդը

“ՀԱՅԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ” գիտաարտադրական կենտրոնի գիտխորհուրդը մշակում է կենտրոնի գիտական ուսումնասիրությունների հիմնական ուղղությունները, հաստատում է գիտահետազոտական աշխատանքների ծրագրերն ու պլանները, գիտական կադրերի պատրաստման, միջազգային գիտական համագործակցության, խորհրդակցությունների ու գիտաժողովների, ինչպես նաև այլ պլանները, քննարկում է ծրագրավորված աշխատանքների նյութատեխնիկական և ֆինանսական ապահովման հարցերը, հաստատում է կենտրոնի կառուցվածքը և այլն:

Գիտխորհրդի կազմը

Ազգանուն, անուն, հայրանուն
Կոչումը
Պաշտոնը
Սաղյան Աշոտ Սերոբի
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
նախագահ
Չախալյան Անահիտ Խորենի
կգթ
գիտական քարտուղար
Աֆրիկյան Էվրիկ Գեղամի
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
խորհրդի անդամ
Գոգինյան Վիգեն Բորիսի
անգթ
խորհրդի անդամ
Հակոբյան Ժան Իշխանի
ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ
խորհրդի անդամ
Նիկողոսյան Վիլեն Գարեգինի
կգդ
խորհրդի անդամ
Աղաջանյան Արմեն Եղիշի
քգդ
խորհրդի անդամ
Պոպով Յուրա Գեորգիի
կգդ
խորհրդի անդամ
Հովհաննիսյան Հրաչյա Գարեգինի
կգդ
խորհրդի անդամ
Վարդանյան Նարինե Սերյոժայի
կգդ
խորհրդի անդամ
Մարկոսյան Լևոն Սամսոնի
կգթ
խորհրդի անդամ
Տխրունի Ֆլորա Նուբարի
կգթ
խորհրդի անդամ
Հովհաննիսյան Նելլի Ալեքսանդրի
կգթ
խորհրդի անդամ
Համբարձումյան Արթուր Ալբերտի
կգթ
խորհրդի անդամ
Դադայան Սլավիկ Արշակի
քգթ
խորհրդի անդամ
Զարգարյան Հովհաննես Նորայրի
կգթ
խորհրդի անդամ
Վարդանյան Անդրանիկ Հակոբի
տգթ
խորհրդի անդամ
Դանղյան Յուրի Մամիկոնի
քգթ
խորհրդի անդամ
Ղոչիկյան Վահե Տարիելի
կգթ
խորհրդի անդամ

Խորհրդի գիտական քարտուղար` Չախալյան Անահիտ Խորենի
Հեռ.: (374 10) 65-47-72
E-mail:anachakh@gmail.com Էլ. Փոստ                                   ք. Երևան, 0056, Գյուրջյան փ., 14
 Sharre in Facebook                          Հեռ.`( +374 10) 65-41-80
 Sharre in Twitter                            Ֆաքս` (+374 10) 65-41-83
 Sharre in RSS                                Էլ. փոստ` armbiotech@gmail.com,