• armbiotech
  • promo1
  • promo2
  • promo3
armbiotech1 promo12 promo23 promo34
jquery slider by WOWSlider.com v5.5

ԿԱՄ-ի անջատման և մաքրման լաբորատորիա


Աշխատակիցների ԱԱՀ, գիտական աստիճանը, կոչումը, ինքնակենսագրություն (CV)՝
Աղաջանյան Արմեն Եղիշի, ք.գ.դ. լաբորատորիայի վարիչ` (CV  )
Հովհաննիսյան Գայանե Ժորժիկի, գիտաշխատող(CV  )
Եփրեմյան Հասմիկ Սուրենի, ք.գ.թ., ավագ գիտաշխատող (CV  )
Եղյան Կարինե Իմրանի, գիտաշխատող (CV  )

Ստեղծման տարեթիվը` -1990 թ.

Բնագավառը` Կենսատեխնոլոգիա

Հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները`

Տարբեր բնույթի ԿԱՄ-երի անջատման և մաքրման տեխնոլոգիաների մշակում
Որոշ ԿԱՄ-երի ֆիզիկաքիմիական հատ¬կու¬թյունների ուսումնասիրություն

Կարևորագույն ձեռքբերումները`

Մշակվել են տարբեր բնույթի ԿԱՄ-երի ստացման փորձա-արտադրական կանոնակարգեր ու տեխնոլոգիաներ, որոնք արտոնագրված են ՀՀ-ում և արտերկրում: Ուսումնասիրվել են բնական մելանինի մի շարք ֆիզիկաքիմիական հատկություններ:

Նպատակները և խնդիրները`

Կուլտուրալ հեղուկներից ու բնական հումքերից ԿԱՄ-երի ստացման տեխնո¬լոգիաների մշակում

Տեխնիկական հագեցվածությունը`

Ցենտրիֆուգներ
Ուլտրաֆիլտրացիոն սարք
Լաբորատոր էլեկտրադիալիզի սարք
Վակուում գոլորշիացման սարքեր
Պոլյարիմետր
Թերմոստատներ
pH-մետրեր

Համագործակցություն`

Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի բնապահպանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
ՀՀ ԳԱԱ Կիրառական ֆիզիկայի իստիտուտի լազերային ֆիզիկայի լաբորատորիա

Իրականացված դրամաշնորհներ՝

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ՄԳՏԿ #A-683
դրամաշնորհի անվանումը` «Նոր տիպի ջրալույծ բնական կենսաբանորեն ակտիվ մելանինի հետազոտում»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ս. Սաղյան, ք.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2002-2005 թթ.
դրամաշնորհի Ֆինանսավորման ծավալը` 350.000 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ՄԳՏԿ #A -1866
դրամաշնորհի անվանումը` «Տարբեր ախտածին մանրէների դեմ բակտերիցիդ հատկություններով օժտված բնական կենսաբանական միացություններ (պեպտիդներ)»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ֆ.Ն. Տխրունի, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2010-2013 թթ.
դրամաշնորհի Ֆինանսավորման ծավալը` 240.000 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` N AAT-6-55163-01
դրամաշնորհի անվանումը` «Բիոմասսայից իմոբիլիզացված β-գլյուկոզիդազայով շաքարի ստացման տնտեսական ցուցանիշների բարելավումը»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Հ. Կարագուլյան, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2006-2008 թթ.

դրամաշնորհի ծածկագիրը` N AABB1- 9006- YE-08
դրամաշնորհի անվանումը` «Բակտերիալ մելանինի կիրառումը որպես բույսերի աճի խթանիչ գյուղատնտեսության մեջ»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Յու.Գ. Պոպով, կ.գ.դ., պրոֆեսոր
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2008-2009 թթ.

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ANSEF 2008 N 1270-NS-biotech
դրամաշնորհի անվանումը` «Բակտերիալ մելանինի կիրառման հեռանկարները որպես բույսերի աճի խթանիչ»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ս. Հովսեփյան, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2008 թ

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ANSEF 2010 N 2077-Ns-biotech
դրամաշնորհի անվանումը` «Ջրալույծ բակտերիալ մելանինի ֆիզիոլոգիական ակտիվության ուսումնասիրությունը»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ս. Հովսեփյան, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2010 թ.

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ANSEF N537-NS biotech
դրամաշնորհի անվանումը` «Կիտրոնաթթվի և նրա աղերի ստացման տեխնոլոգիաների բարելավումը»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ե. Աղաջանյան, ք.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2007 թ.
դրամաշնորհի Ֆինանսավորման ծավալը` 5.000 USD

Կարևորագույն հրատարակված աշխատանքների ցուցակ՝ Էլ. Փոստ                                   ք. Երևան, 0056, Գյուրջյան փ., 14
 Sharre in Facebook                          Հեռ.`( +374 10) 65-41-80
 Sharre in Twitter                            Ֆաքս` (+374 10) 65-41-83
 Sharre in RSS                                Էլ. փոստ` armbiotech@gmail.com,