Հայտարարություններ

Դեկտեմբերի 22-ին, ժամը 15 00 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կկայանա Լուսինե Վազգենի Դանիելյանի «Մայրական կաթից պրոբիոտիկ բակտերիաների անջատումը և բնութագրումը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):Հայտարարություններ

Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհուրդ

Մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար` կ.գ.թ. Ավետիսովա Գայանե Երվանդի
Հեռախոս`(37410) 65 47 72
Էլ. փոստ` gavetisova@yahoo.comԿենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի 2017թ.-ին պաշտպանված դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություններ


Հունիսի 23-ին, ժամը 15 00 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կկայանա Գարեգին Հովհաննեսի Տեփանոսյանի «Հեռազննման մեթոդներով Հայաստանի որոշ արոտավայրերի դեգրադացիայի աստիճանի գնահատումը և դրանց վերականգնման կենսատեխնոլոգիական եղանակի մշակումը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
Փետրվարի 10-ին, ժամը 15 00 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Ալիռեզա Ղոլամռեզայի Գուդարզիի «Նոր գենետիկական մոտեցումներ կաթնաթթվային բակտերիաների տեխնոլոգիական հատկությունների բարելավման համար» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը
(սեղմագիր):

Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի 2016թ.-ին պաշտպանված դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություններ


Դեկտեմբերի 23-ին, ժամը 15 00 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է  Կարինե Վիկտորի Հարությունյանի «Պրոբիոտիկ կաթնաթթվային բակտերիաների ադհեզիան որպես աղեստամոքսային համակարգի բնականոն միկրոբիոտայի կարգավորիչ գործոն» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
Հոկտեմբերի 7-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Աստղիկ Սերյոժայի Կարապետյանի «Callisia fragrans (Lindl.) Woodson-ի արդյունավետությունը և կենսատեխնոլոգիայի մշակումը բացօթյա հիդրոպոնիկայի պայմաններում» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր ):
Սեպտեմբերի 30-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Դարյադար Մահսա Խալեղվերդի «Նորագույն ջրաշիթային հիդրոպոնիկայի պայմաններում մի քանի եթերայուղատու մշակաբույսերի առանձնահատկությունները և աճեցման կենսատեխնոլոգիայի մշակումը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր ):
Հուլիսի 6-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Հրաչյա Սիմավոնի Անանիկյանի «Որոշ բույսերի կենսաբանորեն ակտիվ մետաբոլիտների անջատումը և ուսումնասիրումը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր ):
Հունիսի 29-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Սամվել Խաչիկի Ստեփանյանի «Քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների, նրանց համակեցությունների և իմոբիլիզացված կուլտուրաների միջոցով մետաղների տարրալուծման գործընթացի ուսումնասիրությունը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր ):
Հունիսի 10-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Լիլյա Աշոտի Առստամյանի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կաթից և կաթնամթերքներից կաթնաթթվային բակտերիաների անջատումը և ուսումնասիրությունը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր ):
Մայիսի 13-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Սորմեհ Սերգիսի Ղարեհ-Մատրոսսյանի «Իրանի ֆլորայի CITRULLUS COLOCYNTHIS (L.) SCHARD., ARTEMISIA AUCHERI BOISS. և ONOSMA SERICEUM WILLD. մեկուսացված կուլտուրաների նյութափոխանակության երկրորդային արգասիքների արտադրությունը և որոշ հատկությունները» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր ):


Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի 2015թ.-ին պաշտպանված դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություններ


Դեկտեմբերի 25-ին, ժամը 1600 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Արփինե Արայիկի Դավթյանի «Բնական իմուն պատասխանի խթանման ազդեցությունը հակաուռուցքային իմուն պատասխանի կարգավորման և մետաստազների զարգացման վրա կրծքագեղձի քաղցկեղի հետվիրահատական մոդելում» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
Դեկտեմբերի 25-ին, ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Արմինե Աշոտի Հովակիմյանի «Ալցհեյմերի հիվանդության դեմ ԴՆԹ-պատվաստանյութերի ստեղծումը և իմունաբանական արդյունավետության փորձարկումը կենդանիների մոդելների վրա» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը
(սեղմագիր):
Դեկտեմբերի 16-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Մարինա Համլետի Պարոնյանի «Պորֆիրինների նոր ածանցյալների հակամանրէային ակտիվության ուսումնասիրությունը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը
(սեղմագիր):
Նոյեմբերի 27-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Նարինե Յուրիի Գրիգորյանի «Բրոմ պարունակող նոր քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզն ու հետազոտումը α-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
Հուլիսի 15-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Գրիգոր Սմբատի Շահինյանի «Հայաստանի երկրաջերմային աղբյուրներից անջատված աերոբ, էնդոսպոր առաջացնող մանրէների լիպազային ակտիվությունը և դրա կիրառման հեռանկարները» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը
(սեղմագիր)
Հուլիսի 10-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Արևիկ Կարենի Վարդանյանի «Նոր քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների մեկուսացումը և ուսումնասիրությունը սուլֆիդային միներալների կենսատարրալուծման գործընթացներում» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը
(սեղմագիր)
Մարտի 24-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Գոհար Գագիկի Գրիգորյանի «Մարդկային ակունքից նոր լակտոբակտերիաների անջատումը, ուսումնասիրությունը և գենետիկական նույնականացումը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը
(սեղմագիր) :
Մարտի 6-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Աննա Վարդգեսի Մխիթարյանի «Alcaligenaceae ընտանիքի նոր տեսակի մանրէներից D-ամինաացիլազի անջատումը, բնութագրումը և կիրառման հնարավորությունները» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը
(սեղմագիր)

Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի 2014թ.-ին պաշտպանված դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություններ


Դեկտեմբերի 5-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Ռուզաննա Ռազմիկի Հարությունյանի «Հակամանրէային կենսաարգասիքների ազդեցության ուսումնասիրությունը որոշ ախտածին մանրէների վրա» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
Նոյեմբերի 25-ին, ժամը 1600 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Արմեն Սևակի Սարգսյանի «Միտոգենով ակտիվացվող p38 պրոտեին կինազի և պրոտեինազների նոր ցածրամոլեկուլյար արգելակիչների ընտրություն և հետազոտություն» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
Նոյեմբերի 25-ին, ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Նատալյա Արամի Հարությունյանի «Պրոբիոտիկների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ հիվանդերի աղիքային միկրոֆլորայի վրա» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
Նոյեմբերի 7-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Սորուր Ֆոադի Շարիֆի Ալղաբփուրի «Իրանի երկրաջերմային աղբյուրից և անապատային հողից մեկուսցաված ջերմասեր բացիլները` որպես ջերմակայուն եվ թթվակայուն α-ամիլազների արտադրիչներ» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
Հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Կարեն Ավագի Դարբինյանի «Գլիօքսալի կենսակատալիտիկ ստացումը էթիլենգլիկոլից» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
Հուլիսի 22-ին, ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Անդրանիկ Գեղամի Քերյանի «Հայաստանի բարձր լեռնային շրջանների ավանդական կաթնամթերքներից մեկուսացված կաթնաթթվային բակտերիաների նույնականացումը, հակաբակտերիական և պրոտեոլիտիկ հատկությունների ուսումնասիրությունը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: (սեղմագիր):
Հուլիսի 15-ին, ժամը 1600 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Անուշ Գրիգորի Հակոբյանի «Կոմպոստի միկրոֆլորայից սպորավոր բակտերիաների անջատումը, նույնականացումը և նրանց ազդեցության ուսումնասիրությունը Agaricus bisporus ուտելի սնկի զարգացման վրա» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: (սեղմագիր):
Հուլիսի 15-ին, ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Արմինե Արմենի Մարգարյանի «Հայաստանի Հանրապետության պղնձի և ոսկու հանքապարերի միկրոբիոտան, մետաղակայուն բացիլների մեկուսացումը, նույնականացումը և մետաղակայունության մեխանիզմները» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
Հուլիսի 11-ին, ժամը 1600 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Սոնա Ոսկանի Ավետիսյանի «Bacillus thuringiensis-ի ջրալույծ մելանինի ստացումը, բնութագրումը և փորձարկումը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: (սեղմագիր):
2014թ. Հուլիսի 11-ին, ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Մորադխանի Հոջաթ Ալիակբարի «Melissa officinalis L. կալուսային և բջջա-կախույթային կուլտուրայի սննդամիջավայրի օպտիմալացումը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2014թ. մայիսի 30-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Գնել Միքայելի Մկրտչյանի «Կողքային ռադիկալում հետերոցիկլիկ տեղակալիչներ և ացետիլենային խմբեր պարունակող օպտիկապես ակտիվ նոր ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզ» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2014թ. ապրիլի 25-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Ֆարզադ Սադրոլլահ Կարիմպուրի «Ավանդական իրանական կաթնաթթվային խմորվող «Ռիչալ» ըմպելիքի ուսումնասիրությունը և դրա արտադրման հնարավորության հետազոտումը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):


Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի 2013թ.-ին պաշտպանված դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություններ

2013թ.-ի հոկտեմբերի 25-ին, ժամը 1600 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Լուսինե Հովհաննեսի Մելքոնյանի «L-ալանինի բարձրակտիվ շտամ-արտադրիչների ստացումը և կենսասինթեզի տեխնոլոգիայի մշակումը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2013թ.-ի հոկտեմբերի, ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Հայարփի Մանթաշի Սիմոնյանի «Նոր հետերոցիկլիկ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզ» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2013թ.-ի հոկտեմբերի 21-ին, ժամը 1500 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Ավետիս Հովհաննեսի Ծատուրյանի «Էլեկտրաթաղանթային եղանակի կիրառումը կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի անջատման և մաքրման գործընթացներում» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2013թ.-ի հուլիսի 26-ին, ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Արմեն Սիմոնի Վարդանյանի «Ցիկլոպրոպան և ցիկլոբութան պարունակող նոր միջատասպան միացությունների կառուցվածք-ակտիվություն կախվածության գնահատումը նատրիումական անցուղիների մոդելների միջոցով» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը(սեղմագիր):
2013թ.-ի հունիսի 19-ին, ժամը 1600 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Հովսեփ Ալեքսանդրի Ագանյանցի «Բակտերիալ ծագման ռեկոմբինանտ D-հիդանտոինազներ և L-ամինաացիլազներ. ստացումը, մաքրումը և կենսաքիմիական բնութագրումը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2013թ.-ի հունիսի 19-ին, ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Լալա Աշոտի Ստեփանյանի «Դեհիդրոալանինի նոր մոդիֆիկացված քիրալային Ni(II) կոմպլեքսների սինթեզը և դրանց հետազոտումը β-տեղակալված α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2013թ.-ի ապրիլի 5-ին, ժամը 1600 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Օլգա Ալեքսանդրի Բելյաևայի «Հայաստանի լեռնահանքային շրջանների ագրոկենսացենոզների ուսումնասիրումը և աղտոտված հողերի կենսատեխնոլոգիական վերականգնումը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2013թ.-ի ապրիլի 5-ին, ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Անուշ Պետրոսի Վարդանյանի «Hypericum perforatum L. մշակումը in vitro և հիդրոպոնիկ համակցված մեթոդով» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):


Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի 2012թ.-ին պաշտպանված դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություններ2012թ. հուլիսի 20-ին, ժամը 1600 ՀՀ ԲՈՀ-ի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Աննա Ֆելիքսի Մկրտչյանի «CoIII իոնի լիցքավորված քիրալային օկտաէդրիկ կոմպլեքսներն՝ որպես նոր տեսակի կենսամիմետիկ կատալիզատորներ, կարևոր ֆարմակոֆոր միացությունների ասիմետրիկ սինթեզի համար» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2012թ. հուլիսի 20-ին, ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Տաթևիկ Հովհաննեսի Սարգսյանի «Ֆունկցիոնալ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուներ պարունակող դի- և տրիպեպտիդների սինթեզը և դրանց ազդեցությունը սերինային պրոտեազների ակտիվության վրա» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):


Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի 2011թ.-ին պաշտպանված դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություններ2011թ. դեկտեմբերի 23-ին ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Մարինե Ռամանի Մնացականյանի "Ալիֆատիկ դիկարբոնաթթուների խոլինային էսթերների խոլինէսթերազային հիդրոլիզի կինետիկան և մեխանիզմը" թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2011թ. դեկտեմբերի 16-ին ժամը 1600 ՀՀ ԲՈՀ-ի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Կարինե Գեորգիի Դյուկովայի "Կենսատրանսֆորմացիայի եղանակով L-թիրոզինի և D-ասպարագինաթթվի ստացման կատարելագործված մեթոդների մշակում" թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2011թ. դեկտեմբերի 16-ին ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Անի Սլավիկի Դադայանի "Ֆտոր պարունակող նոր քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզն ու հետազոտումը α-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում" թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2011թ. նոյեմբերի 25-ին ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է ԱԼԻ ՀԱՍՍԱՆԻ ՓԱՐՍԱԵԻՄԵՀՐԻ "ԷՖԵԴՐԱՅԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՄԵՏԱԲՈԼԻՏՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ IN VITRO ՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄ ԵՎ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ" թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2011թ. նոյեմբերի 11-ին ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է ԱՆՆԱ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆԻ “IL-1β և IL-10 ՍԻՆԹԵԶԻ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱՅԻ և ՌԵԳՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ՊԵՐԻՖԵՐԻԿ ԱՐՅԱՆ ԿՈՒԼՏԻՎԱՑՎՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS “ՆԱՐԻՆԵ”-Ի և ԱՅԼ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ” թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2011թ. նոյեմբերի 11-ին ժամը 1600 ՀՀ ԲՈՀ-ի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է ՄԱՐԻՆԵ ԺՈՐԱՅԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻ “ՀԱԿԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻԴԻՈՏԻՊԵՐԻ ԷՔՍՊՐԵՍԻԱՆ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՊԱՏԻՏ C ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿ” թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2011թ. Հունիսի 17-ին, ժամը 1400 ՀՀ ԲՈՀ-ի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Սաթենիկ Ղուկասի Պետրոսյանի “Ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուների բարձրսելեկտիվ և արագընթաց ասիմետրիկ սինթեզ” թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր):
2011թ. Հունիսի 17-ին, ժամը 1600 ՀՀ ԲՈՀ-ի 018 մասնագիտական խորհրդի նիստում կայացել է Հայկանուշ Օնիկի Քոլոյանի “Հոմոլոգ և հետերոլոգ բնույթի arg գեները կրող Brevibacterium flavum ռեկոմբինանտ շտամների կառուցումը և դրանց արգինին սինթեզելու ունակության գնահատումը” թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը (սեղմագիր): Էլ. Փոստ                                   ք. Երևան, 0056, Գյուրջյան փ., 14
 Sharre in Facebook                          Հեռ.`( +374 10) 65-41-80
 Sharre in Twitter                            Ֆաքս` (+374 10) 65-41-83
 Sharre in Twitter                             Էլ. փոստ` armbiotech@gmail.com,