• armbiotech
  • promo1
  • promo2
  • promo3
armbiotech1 promo12 promo23 promo34
jquery slider by WOWSlider.com v5.5

Մետաբոլիզմի ինժեներիայի լաբորատորիա


Աշխատակիցների ԱԱՀ, գիտական աստիճանը, կոչումը, ինքնակենսագրություն (CV)՝
Հովհաննիսյան Նելլի Ալեքսանդրի, կ.գ. թ. լաբորատորիայի վարիչ` (CV  )
Չիթչյան Մարիետտա Բորիսի, կ.գ.թ., առաջատար գիտաշխատող(CV  )
Մելքումյան Մարինա Արտաշեսի, կ.գ.թ., ավագ գիտաշխատող (CV  )
Օգանեզովա Գոհար Գեորգիի, կ.գ.թ., առաջատար գիտաշխատող(CV  )
Ավետիսյան Նելլի Սերգեի, գիտաշխատող(CV  )

Ստեղծման տարեթիվը` -2002 թ.

Բնագավառը` Կենսատեխնոլոգիա

Հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները`

Կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի շտամ-արտադրիչների կառուցում
Ցածրամոլեկուլային բնական և սինթետիկ միացություննների կենսաբանական ակտիվության ուսումնասիրում

Կարևորագույն ձեռքբերումները`

Լիզինի և արգինինի շտամ-արտադրիչների կառուցում
Կորինեֆորմ մանրէներում գեների կլոնացման համար մաքոքային վեկտորների կառուցում
Պրոտեազների նոր արգելակիչների, հակամանրէական ոչ սպտակուցային ամինաթթուների և պեպտիդների բացահայտում
Մուտագեն և հակամուտագեն հատկություններով օժտված ոչ սպտակուցային ամինաթթուների պեպտիդների բացահայտում

Նպատակները և խնդիրները`

ֆիզիոլոգիապես ակտիվ մետաբոլիտների և դրանց նմանակների բացահայտումը՝ դեղագործության, գյուղտնտեսության և կենսատեխնոլոգիայի համար

Տեխնիկական հագեցվածությունը`

Թերմոստատներ
Միկրոցենտրիֆուգ
Սարքավորում էլեկտրա¬ֆորեզ իրականացնելու համար

Իրականացված դրամաշնորհներ՝
միջազգային՝

Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն
դրամաշնորհի ծածկագիրը` #A-794
դրամաշնորհի անվանումը` «Կորինոբակտերիաներում պիրուվատի մետաբոլիզմին մասնակցող գեների և ֆերմենտների հետազոտում: Ամինաթթուների շտամ արտադրիչների արտադրողականության բարձրացման մոտեցումները ռեկոմբինատային ԴՆԹ տեխնոլոգիայով»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Հովհաննիսյան Նելլի Ալեքսանդրի, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2003-2004 թթ.

Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն
դրամաշնորհի ծածկագիրը` #A-1247
դրամաշնորհի անվանումը` «Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ու պեպտիդների սինթեզը և սկրինինգը` որպես ռադիոմոդիֆիկացնող և դեղաբանական միացությունների պոտենցիալ բաղադրիչ»
ղեկավարիի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Արփինե Վարդգեսի Գեոլչանյան, ք.գ.թ., դոցենտ
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2006-2009 թթ.

Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն
դրամաշնորհի ծածկագիրը` #A-1677
դրամաշնորհի անվանումը` «Պոտենցյալ կենսաբանորեն ակտիվ հետերոցիկ-լիկ տեղակալված α-ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզ: Դրանց հակա¬բակ¬տերիալ, հակավիրուսային և հակաուռուցքային հատկությունների ուսում¬նա¬սիրությունը»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Սաղյան Աշոտ Սերոբի, ք.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2009-2012 թթ.
դրամաշնորհի ֆինանսավորման ծավալը` 527 653 86 USD

Կարևորագույն հրատարակված աշխատանքների ցուցակ՝ Էլ. Փոստ                                   ք. Երևան, 0056, Գյուրջյան փ., 14
 Sharre in Facebook                          Հեռ.`( +374 10) 65-41-80
 Sharre in Twitter                            Ֆաքս` (+374 10) 65-41-83
 Sharre in RSS                                Էլ. փոստ` armbiotech@gmail.com,