• armbiotech
  • promo1
  • promo2
  • promo3
armbiotech1 promo12 promo23 promo34
jquery slider by WOWSlider.com v5.5

Մոլեկուլային գենատիպավորման խումբ


Աշխատակիցների ԱԱՀ, գիտական աստիճանը, կոչումը, ինքնակենսագրություն (CV)՝
Դարբինյան Կարեն Ավագի, խմբի ղեկավար, գիտաշխատող (CV  )
Մարտիրոսյան Նելլի Հայկազի, ավագ լաբորանտ

Ստեղծման տարեթիվը` - 2013 թ.

Բնագավառը` - Ընդհանուր և կիրառական մանրէաբանություն
                          - Մանրէների մոլեկուլային գենատիպավորում

Հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները`

Մանրէների մոլեկուլային գենատիպավորում, ցեղային և տեսակային պատկանելիության որոշում
Մանրէների ֆերմենտատիվ հատկությունների ուսումնասիրում և նրանց կիրառմամբ նոր տեխնոլոգիաների ներդրում


 Էլ. Փոստ                                   ք. Երևան, 0056, Գյուրջյան փ., 14
 Sharre in Facebook                          Հեռ.`( +374 10) 65-41-80
 Sharre in Twitter                            Ֆաքս` (+374 10) 65-41-83
 Sharre in RSS                                Էլ. փոստ` armbiotech@gmail.com,