• armbiotech
  • promo1
  • promo2
  • promo3
armbiotech1 promo12 promo23 promo34
jquery slider by WOWSlider.com v5.5

Ցածրակարգ և բարձրակարգ սնկերի սեկտոր


Աշխատակիցների ԱԱՀ, գիտական աստիճանը, կոչումը, ինքնակենսագրություն (CV)՝
Խաչատուրյան Նունե Սամուելի, սեկտորի վարիչ, գիտաշխատող (CV  )
Հակոբյան Անուշ Գրիգորի, կ.գ.թ., գիտաշխատող (CV  )
Գևորգյան Սոնա Արտավազդի, գիտաշխատող (CV  )

Ստեղծման տարեթիվը` - 2013 թ.

Բնագավառը` - Ընդհանուր և կիրառական մանրէաբանություն
                          - Սնկաբանություն

Հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները`

Ցածրակարգ սնկեր
Բարձրակարգ սնկեր
Սնկերի բազմազանություն, ուսումնասիրում, բնութագրում և դասակարգում
Պոլիմերային նյութերի միկրոբային կենսաքայքայում
Կուլտուրաների հավաքածու և տվյալների բազաներ


 Էլ. Փոստ                                   ք. Երևան, 0056, Գյուրջյան փ., 14
 Sharre in Facebook                          Հեռ.`( +374 10) 65-41-80
 Sharre in Twitter                            Ֆաքս` (+374 10) 65-41-83
 Sharre in RSS                                Էլ. փոստ` armbiotech@gmail.com,