• armbiotech
  • promo1
  • promo2
  • promo3
armbiotech1 promo12 promo23 promo34
jquery slider by WOWSlider.com v5.5

Սպորավոր բակտերիաների և ճառագայթասնկերի սեկտոր


Աշխատակիցների ԱԱՀ, գիտական աստիճանը, կոչումը, ինքնակենսագրություն (CV)՝
Ղազանչյան Նարինե Լևոնի, սեկտորի վարիչ, գիտաշխատող (CV  )
Թադևոսյան Պարույր Ենոքի, գիտաշխատող (CV  )
Հարությունյան Հայկուհի Վոլոդիայի, ավագ լաբորանտ

Ստեղծման տարեթիվը`  2013 թ.

Բնագավառը`  - Ընդհանուր և կիրառական մանրէաբանություն

Հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները`

Սպորառաջացնող բակտերիաներ
Էնտոմոպաթոգեն բակտերիաներ
Էքստրեմոֆիլ միկրոօրգանիզմներ
Կուլտուրաների հավաքածու և տվյալների բազա
Պոլիմերային նյութերի միկրոբային քայքայում


 Էլ. Փոստ                                   ք. Երևան, 0056, Գյուրջյան փ., 14
 Sharre in Facebook                          Հեռ.`( +374 10) 65-41-80
 Sharre in Twitter                            Ֆաքս` (+374 10) 65-41-83
 Sharre in RSS                                Էլ. փոստ` armbiotech@gmail.com,