• armbiotech
  • promo1
  • promo2
  • promo3
armbiotech1 promo12 promo23 promo34
jquery slider by WOWSlider.com v5.5

Ոչ սպորավոր բակտերիաների սեկտոր


Աշխատակիցների ԱԱՀ, գիտական աստիճանը, կոչումը, ինքնակենսագրություն (CV)՝
Կինոսյան Մարինա Համազասպի, սեկտորի վարիչ, գիտաշխատող (CV  )
Դավիդյան Թամարա Սերգեյի, գիտաշխատող (CV  )
Չոլախյան Լարիսա Հրանտի, ավագ լաբորանտ
Թևոսյան Ալիսա Հովսեփի, տեխնիկ
Վարդանյան Աննա Ստեփանի, տեխնիկ
Հարությունյան Ռոզա Համբարձումի, լաբորանտ

Ստեղծման տարեթիվը` - 2013 թ.

Բնագավառը` - Ընդհանուր և կիրառական մանրէաբանություն
                          - Միջատաբանություն

Հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները`

Միջատաբանություն
Միկրոկենսամեթոդ
Կուլտուրաների հավաքածու և տվյալների բազաներ


 Էլ. Փոստ                                   ք. Երևան, 0056, Գյուրջյան փ., 14
 Sharre in Facebook                          Հեռ.`( +374 10) 65-41-80
 Sharre in Twitter                            Ֆաքս` (+374 10) 65-41-83
 Sharre in RSS                                Էլ. փոստ` armbiotech@gmail.com,