Երիտասարդ գիտնականների խորհուրդԱԱՀ
Գիտական կոչում, պաշտոնը
Էլ. փոստ
Լաբորատորիայի անվ, համար

Երիտասարդ գիտնականների խորհուրդի նախագահ` Մկրտչյան Աննա Ֆելիքսի, քգթ
E-mail: anna_mkrtchyan@ysu.am
Հեռ։ (+374 98) 09-11-35