previous

September 2015

next

SMTWTFS
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ


ԱԱՀ
Կոչումը
 • Սաղյան Աշոտ Սերոբի
  նախագահ, տնօրեն
  ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ք.գ.դ., պրոֆ.
 • Վարդանյան Նարինե Սերյոժայի
  գիտական քարտուղար
  կ.գ.դ., լաբ. վարիչ
 • Գոգինյան Վիգեն Բորիսի
  ան.գ.թ., փոխտնօրեն, լաբ. վարիչ
 • Թոփչյան Հակոբ Վարդանի
  բ.գ.դ. , պրոֆեսոր
 • Հակոբյան Ժան Իշխանի
  կ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, լաբ. վարիչ
 • Աղաջանյան Արմեն Եղիշի
  ք.գ.դ., գիտ. ղեկավար
 • Հովհաննիսյան Հրաչյա Գարեգինի
  կ.գ.դ., գիտ. ղեկավար
 • Մարկոսյան Լևոն Սամսոնի
  կ.գ.թ., առաջատար գիտաշխատող
 • Տխրունի Ֆլորա Նուբարի
  կ.գ.թ., առաջատար գիտաշխատող
 • Հովհաննիսյան Նելլի Ալեքսանդրի
  կ.գ.թ., լաբ. վարիչ
 • Համբարձումյան Արթուր Ալբերտի
  կ.գ.թ., լաբ. վարիչ
 • Դադայան Սլավիկ Արշակի
  ք.գ.թ., լաբ. վարիչ
 • Զարգարյան Հովհաննես Նորայրի
  կ.գ.թ., ՄԱԿ հիմնարկի ղեկավար
 • Վարդանյան Անդրանիկ Հակոբի
  տ.գ.թ., գիտ. ղեկավար
 • Ղոչիկյան Վահե Տարիելի
  կ.գ. թ., լաբ. վարիչ
 • Մկրտչյան Աննա Ֆելիքսի
  երիտ. գիտ. խորհրդի նախագահ, ք.գ.թ. լաբ. վարիչ
 • Ծատուրյան Ավետիս Հովհաննեսի
  կ.գ.թ., լաբ. վարիչ
 • Չիտչյան Կարինե Վիրաբի
  կ.գ.թ., լաբ. վարիչ
 • Հակոբյան Վահագն Պավելի
  կ.գ.թ., սեկտորի վարիչ
 • Ղազանչյան Նարինե Լևոնի
  գիտաշխատող, լաբ. վարիչի տեղակալ

Խորհրդի գիտական քարտուղար` Վարդանյան Նարինե Սերյոժայի
Հեռ.: (374 10) 65-47-72