Ազոտ ֆիքսող մանրէների սեկտորՀակոբյան Վահագն Պավելի, կ.գ.թ, սեկտորի վարիչ

Մաթևոսյան Ֆլորա Սարգսի, գա

Ստեփանյան Թամարա Հունանի, գա

Հարությունյան Սեդա Հայրապետի, գա

2018թ-ից՝ Ազոտ ֆիքսող մանրէների սեկտոր
2017թ-ից՝ Գյուղատնտեսական կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա
1954 -2016թթ՝ Ազոտ ֆիքսող մանրէների լաբորատորիա