Կոնտակտներ
Հեռ. +374 10 65 47 72
Էլ.փոստ anna.toplaghaltsyan@gmail.com

Թոփլաղալցյան Աննա Գևորգի

Պաշտոն
ԿԱՆ-ի շտամ-արտադրիչների և կենսասինթեզի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
Կրթություն
2010-2016 թթ., ` Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանական ֆակուլտետ, մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Որակավորում
կենսաբան, կենսաբանության ուսուցիչ
Մասնագիտացում
ԿԱՆ-երի շտամ-արտադրիչների գենետիկա և սելեկցիա, գյուղատնտեսական կենսատեխնոլոգիա
Գիտահետազոտական ուղղություններ
կենսատեխնոլոգիա, մանրէների գենետիկա և սելեկցիա, մանրէաբանություն, գյուղատնտեսական կենսատեխնոլոգիա
Լեզուների իմացություն
Հայերեն – ազատ, Ռուսերեն – ազատ, անգլերեն – լավ

Հրատարակված աշխատանքների ցանկ