Կոնտակտներ
Հեռ. +374 94 900 931
Էլ.փոստ avivardan@gmail.com

Վարդանյան Արևիկ Կարենի

Պաշտոն
Ավագ գիտաշխատող
Կրթություն
2005-2009թթ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, Բույսերի պաշտպանության բաժին, Գիտնական ագրոնոմի բակալավրի աստիճան
2009-2011թթ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, Բույսերի պաշտպանության բաժին, Գյուղատնտեսության մագիստրոսի աստիճան
2012-2015թթ ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ, Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Որակավորում
Մանրէաբանություն, Կենսատեխնոլոգիա
Գիտական աստիճան
Կգթ
Մասնագիտացում
Մանրէաբանություն, Կենսատեխնոլոգիա
Գիտահետազոտական ուղղություններ
1. Քիմոլիթոտրոֆ բակտերիաների կենսաբազմազանության և կենսաբանական առանձնահատկությունների, ինչպես նաև կենսաթաղանթի առաջացման և ձևավորման ուսումնասիրություն։
2. Ոչ կոնդիցիոն հանքաքարերից, խտանյութերից, տեխնոգեն թափոններից գունավոր և արժեքավոր մետաղների կորզում մանրէների և նրանց համակեցությունների միջոցով։
3. Օրգանական նյութերի ազդեցությունը ացիդոֆիլ միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության վրա տարբեր գործընթացներում։
4. Տիղմից ֆոսֆորի, ցինկի, պղնձի և այլ արժեքավոր մետաղների կորզումը մանրէաբանական եղանակով:
5. Երկրորդային թափոնների (էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ) վերամշակում մանրէաբանական եղանակով։
Լեզուների իմացություն
Հայերեն – մայրենի, Ռուսերեն – ազատ, անգլերեն – ազատ

Հրատարակված աշխատանքների ցանկ