Սպիտակուցային տեխնոլոգիաների լաբորատորիա

Արթուր Ալբերտի Համբարձումյան, կ.գ.թ., լաբ. վարիչ

Անիչկա Սերյոժայի Հովսեփյան, կ.գ.թ., առաջատար գիտաշխատող

Հայկանուշ Օնիկի Քոլոյան, կ.գ.թ., ավագ գիտաշխատող

Կարինե Գեորգիի Դյուկովա, ք.գ.թ., ավագ գիտաշխատող

Անի Միշայի Պալոյան, կ.գ.թ., ավագ գիտաշխատող

Սոնա Ոսկանի Ավետիսյան, կ.գ.թ., ավագ գիտաշխատող

Մարինա Համլետի Պարոնյան, կ.գ.թ., գիտաշխատող

Աննա Վարդգեսի Մխիթարյան, կ.գ.թ., կրտսեր գիտաշխատող

Մարիետա Սերգեյի Իզմաիլյան, կրտսեր գիտաշխատող

Նարինե Էդվինի Միքաելյան, կրտսեր գիտաշխատող

Հասմիկ Սուրենի Եփրեմյան, ք.գ.թ. ինժեներ

Հիմնադրվել է 2010թ. որպես Մոլեկուլային կենսաբանության լաբորատորիա, Մոլեկուլային կենսաբանության սեկտորի և նախկին Գենային ինժեներիայի լաբորատորիայի մի մասի հիման վրա: 2017թ. վերանվանվել է Սպիտակուցային տեխնոլոգիաների լաբորատորիա: 2018թ. լաբորատորիային է միացվել նախկին Էնզիմային տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի մի մասը: