ԱԱՀ`
Աշոտ Սերոբի Սաղյան
Ծննդավայրը՝
գ. Չափար, ԼՂՀ (Մարտակերտի շրջան)
Ծննդյան տարեթիվը`
07.04.1957
Մասնագիտությունը՝
Կենսատեխնոլոգիա, կենսաօրգանական քիմիա
Հետազոտությունների բնագավառը՝
Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ բիոմիմետիկ սինթեզ, մանրէաբանական սինթեզի կուլտուրալ հեղուկներից ամինաթթուների անջատում և մաքրում
Անդամակցություն այլ գիտական կառույցներին՝
Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիա, Ազգային անվտանգության խնդիրների համահայկական ակադեմիա, Հայկական քիմիական ասոցիացիա, Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա
Պարգևները՝
Եվրոմիության «Դեկարտի» մրցանակ (2001թ.), ՉԺՀ կառավարական «Բարեկամություն» շքանշան (2002 թ.), ՀՀ նախագահի մրցանակ (2004 թ.), ՀՀ նախագահի մրցանակ (2011թ.), ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2014թ.), Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակ (2015)
Պաշտոնը՝
ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտի պաշտոնակատար տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոնի տնօրեն,
Այլ գործունեություն՝
Հայաստանի քիմիական հանդեսի գլխավոր խմբագիր, ՀՀ ԳԱԱ ներկայացուցիչ ՄԳՏԿ-ի համակարգող խորհրդում, ՈԱԱԿ-ի հավատարմագրման հանձնաժողովի անդամ
Կրթությունը, գիտական կոչումը, աստիճանը՝
Ավարտել է ԵՊՀ (1978 թ.), ք.գ.թ. (1985 թ.), ք.գ.դ. (1997 թ.), պրոֆեսոր (2003 թ.), ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2006 թ.), ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս (2010թ.)
Հեռախոս՝
(+374 10) 65 41 83 (աշխ.), (+374 60) 71 04 10(աշխ.),
Էլ. փոստ`
saghyan@ysu.am , saghyan@netsys.am armbiotech@gmail.com